ygnatura sprawy egzekucyjnej: Km 1695/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PL1Z/00032748/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) na podstawie art. 10136 k.p.c. w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 14:30 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 96-300 Żyrardów, Al. Partyzantów 7 na I piętrze, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Chylice, gm. Jaktorów, pow. grodziski, woj. mazowieckie; dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00032748/0. Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 96/9 (w obrębie 0006 Chylice) o powierzchni 800 m2. Nieruchomość jest położona na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 8 czerwca 2001 r. nieruchomość jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Kwota oszacowania w/w nieruchomości wynosi 70.600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52.950,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 7.060,00 zł. Rękojmię można uiścić w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, a także osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać (w godz. 08:00-16:00, w czwartki 13:00-17:00) w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 96-300 Żyrardów Al. Partyzantów 7 na I piętrze odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński oświadcza, że używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu, tj. informacje są zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, który to serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej o plikach cookies znajdziesz tutaj: polityka prywatności.

  Akceptuję pliki na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information