Sygnatura sprawy egzekucyjnej: GKm 7/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PL1Z/00073063/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  24 sierpnia 2020 r.  o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy Al. Partyzantów 3, w sali nr  107, odbędzie się

pierwsza licytacja

należącego do Packer Plastics Sp. z o.o. Sp.k. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  PL1Z/00073063/3. W/w lokal nr 40 położony jest w Żyrardowie w budynku przy ul. Okrzei  53 A, jego powierzchnia użytkowa wynosi  41 m2, do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 2,30 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 296.922,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  222.691,50 zł brutto. W/w cena zawiera podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.692,20 zł. Rękojmię można uiścić na konto  komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982 lub w gotówce w kasie kancelarii.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 18 oraz  art. 43 ust. 21  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, Nr 54, poz.535 z poźn. zm.) przyjęto, że sprzedaż egzekucyjna w/w  nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Na podstawie art.18 oraz art. 106c ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2004, Nr 54, poz.535 z poźn. zm.).komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. 

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński oświadcza, że używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu, tj. informacje są zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, który to serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej o plikach cookies znajdziesz tutaj: polityka prywatności.

  Akceptuję pliki na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information