OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy Al. Partyzantów 3, w sali nr 107, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiących całość gospodarczą, położonych w miejscowości Żelechów(obręb 0040), gm. Żabia Wola, pow. grodziski:

1. Nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00048226/0. Nieruchomość stanowi działkę nr ewid. 273/4 o powierzchni 2220m2 i jest położona przy ul. Letniej 2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 70 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 68 m2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

2. Wynoszącego 1/7 całości udziału we współwłasności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00048228/4. Nieruchomość stanowi działkę o numerze ewid. 273/3 o powierzchni 1491 m2 – jest to droga wewnętrzna ulica Letnia, zapewniająca dostęp w/w zabudowanej nieruchomości o numerze księgi wieczystej PL1Z/00048226/0 do drogi publicznej.

Łączna suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 320.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.000,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982 lub w gotówce w kasie kancelarii.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński oświadcza, że używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu, tj. informacje są zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, który to serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej o plikach cookies znajdziesz tutaj: polityka prywatności.

  Akceptuję pliki na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information